top of page

Fitness Group

Public·24 membres

Siyasi Pusula: Hangi Partiye Yakınsınız?


Politik Pusula: Siyasi İdeolojinizi Nasıl Belirleyebilirsiniz?
Siyaset, hayatımızın önemli bir parçasıdır. Hangi partiye oy vereceğimiz, hangi politikaları destekleyeceğimiz, hangi değerleri savunacağımız gibi kararlar, siyasi görüşümüzü yansıtır. Peki siyasi görüşümüz nedir? Hangi siyasi ideolojiye yakınız? Bu soruların cevabını bulmak için, politik pusula adı verilen bir araçtan yararlanabiliriz.
politik pusula


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FW93xQ89LdL&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1FlevckEbYoXq-w9GKLZ5ZSiyasi Pusula Nedir?
Siyasi pusula, bir siyasi ideolojiyi belirlemeye yarayan bir siyasi yelpaze türüdür. Siyasi pusulada, sağ-sol (x ekseni) ve otoriteryen-özgürlükçü (y ekseni) olmak üzere iki eksen bulunur. Otoriter sol, otoriter sağ, özgürlükçü sağ ve özgürlükçü sol olarak dört parçaya ayrılır.


Siyasi Pusulanın Tarihi
Siyasi pusulanın kökeni, Fransız Devrimi'ne dayanır. Devrim sırasında, Ulusal Meclis'te oturan milletvekilleri, krala karşı olanlar sol tarafta, krala sadık kalanlar sağ tarafta oturuyordu. Böylece, sol ve sağ terimleri siyasette kullanılmaya başlandı. Sol, değişim ve eşitlik isteyenleri; sağ ise korumacı ve hiyerarşi yanlısı olanları temsil ediyordu.


20. yüzyılda ise, siyasette yeni akımlar ortaya çıktı. Faşizm ve komünizm gibi otoriter rejimler, demokrasi ve insan haklarına karşı çıktılar. Buna karşılık, liberalizm ve anarşizm gibi özgürlükçü akımlar, bireysel özerklik ve devletin sınırlanması için mücadele ettiler. Böylece, siyasette sadece sağ-sol ayrımı yeterli olmadı. Otoriteryen-özgürlükçü ayrımı da eklendi. Bu ayrımın temelinde devletin rolü ve bireyin özgürlüğü arasındaki ilişki yatıyordu. Otoriterler, devletin güçlü ve merkezi olmasını, bireylerin ise devlete itaat etmesini savunuyorlardı. Özgürlükçüler ise, devletin mümkün olduğunca küçük ve yerel olmasını, bireylerin ise kendi hayatları üzerinde söz sahibi olmasını istiyorlardı.


Siyasi Pusulanın Eksenleri
Siyasi pusulada, iki eksen bulunur. Bu eksenler, siyasi ideolojileri tanımlamak için kullanılan temel kriterlerdir. Her eksen, iki zıt uç arasında bir spektrum oluşturur. Bu uçlar şöyledir:


Sağ-Sol Ekseni
Bu eksen, ekonomik konulara odaklanır. Sağ, piyasa ekonomisini, özel mülkiyeti, serbest rekabeti ve bireysel girişimciliği destekler. Sol ise, planlı ekonomiyi, kamu mülkiyetini, sosyal adaleti ve kolektif dayanışmayı savunur. Sağ ve sol arasında, merkezci veya ılımlı olarak adlandırılan bir alan da vardır. Bu alan, sağ ve solun bazı unsurlarını birleştiren veya her ikisine de mesafeli duran ideolojileri kapsar.


Otoriteryen-Özgürlükçü Ekseni
Bu eksen, siyasi ve sosyal konulara odaklanır. Otoriteryen, devletin gücünü ve otoritesini arttırmayı, toplumsal düzeni ve gelenekleri korumayı, bireylerin hak ve özgürlüklerini sınırlamayı ister. Özgürlükçü ise, devletin gücünü ve otoritesini azaltmayı, toplumsal değişimi ve çeşitliliği desteklemeyi, bireylerin hak ve özgürlüklerini genişletmeyi ister. Otoriteryen ve özgürlükçü arasında, merkeziyetçi veya pragmatik olarak adlandırılan bir alan da vardır. Bu alan, otoriteryen ve özgürlükçünün bazı unsurlarını birleştiren veya her ikisine de esnek yaklaşan ideolojileri kapsar.


Siyasi Pusula Testi Nasıl Yapılır?
Siyasi pusula testi, siyasi ideolojinizi belirlemek için kullanabileceğiniz bir testtir. Testte, size çeşitli konularda sorular sorulur. Soruların cevapları genellikle katılıyorum, kısmen katılıyorum, kararsızım, kısmen katılmıyorum veya katılmıyorum şeklindedir. Soruların cevaplarına göre, siyasi pusulada size uygun bir nokta belirlenir.


politik pusula testi


politik pusula nedir


politik pusula nasıl yapılır


politik pusula sonuçları


politik pusula ideolojileri


politik pusula türkiye


politik pusula vikipedi


politik pusula örnekleri


politik pusula anketi


politik pusula uygulaması


politik pusula yorumları


politik pusula kitabı


politik pusula eğitimi


politik pusula analizi


politik pusula grafiği


politik pusula sertifikası


politik pusula kursu


politik pusula makalesi


politik pusula podcasti


politik pusula youtube


politik pusula instagram


politik pusula twitter


politik pusula facebook


politik pusula blogu


politik pusula web sitesi


politik pusula hakkında bilgi


politik pusula ile ilgili sorular


politik pusula ile ilgili videolar


politik pusula ile ilgili haberler